Welkom

Op de website van Fraanje & Manspeaker Advocaten. 

Steegoversloot 54, 3311 PP te Dordrecht  - tel. 078 6145016 - fax 078 6145525 - email: info@fraanjemanspeakeradvocaten.nl

 

Fraanje en Manspeaker Advocaten is een openbare maatschap van 3 advocaten.

Wij staan u bij in uw geschil met instanties als UWV, Sociale Dienst, Dienst Uitvoering Onderwijs, Sociale Verzekeringsbank, Immigratie- en Naturalisatiedienst en Openbaar Ministerie.

Ons kantoor behandelt voornamelijk zaken op basis van gefinancierde rechtshulp. U betaalt dan slechts een eigen bijdrage die is afgestemd op uw inkomen.

Vraag een verwijzing (diagnosedocument) aan via het Juridisch Loket (Tel. 0900 8020); u ontvangt dan een korting op de eigen bijdrage in de advocaatkosten.

Mocht u niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp, dan maken wij altijd eerst een afspraak met u over de kosten van een advies of procedure. Het eerste gesprek met een van onze advocaten is altijd gratis.