Welkom

Op de website van Fraanje & Manspeaker Advocaten. 

Steegoversloot 54, 3311 PP te Dordrecht  - tel. 078 6145016 - fax 078 6145525

 

Fraanje en Manspeaker Advocaten is een kantoor met 2 advocaten.

Wij staan u bij in uw geschil met instanties als UWV, Sociale Dienst, Dienst Uitvoering Onderwijs, Sociale Verzekeringsbank, Immigratie- en Naturalisatiedienst en Openbaar Ministerie.

U betaalt bij ons slechts een eigen bijdrage die is afgestemd op uw inkomen.

Vraag een verwijzing (diagnosedocument) aan via het Juridisch Loket in uw woonplaats;

u ontvangt dan een korting op de eigen bijdrage in de advocaatkosten.